Početna stranica » CIJENA DROP-IN SATA (pojedinačni sat, bez upisivanja semestra)

CIJENA DROP-IN SATA (pojedinačni sat, bez upisivanja semestra)

*primjenjuje se fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU : 1 euro = 7,53450 kuna

VRSTA
TEČAJA
ODRASLIŠKOLARCI
Grupni tečaj
engleskog
jezika
70 kn / 9,29 € – 45min
85 kn / 11,28 € – 60min
50 kn / 6,64 € – 45min
65 kn / 8,63 € – 60min
Individualni tečaj
općeg engleskog
jezika
150 kn / 19,91 € – 45min
165 kn / 21,90 € – 60min
150 kn / 19,91 € – 45min
165 kn / 21,90 € – 60min
Tečaj poslovnog
engleskog
jezika
165 kn / 21,90 € – 45min
180 kn / 23,89 € – 60min
/
Pripreme za
državnu maturu
/165 kn / 21,90 € – 45min
180kn / 23,89 € – 60min
Instrukcije
iz engleskog jezika
/135 kn / 17, 92 € – 45min
150 kn / 19,91 € – 60min