Početna stranica » CIJENA DROP-IN SATA (pojedinačni sat, bez upisivanja semestra)

CIJENA DROP-IN SATA (pojedinačni sat, bez upisivanja semestra)

*primjenjuje se fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU : 1 euro = 7,53450 kuna

VRSTA
TEČAJA
ODRASLIŠKOLARCI
Grupni tečaj
engleskog
jezika
10 € – 45min
12 € – 60min
7 € – 45min
9 € – 60min
Individualni tečaj
općeg engleskog
jezika
20 € – 45min
22 € – 60min
20 € – 45min
22 € – 60min
Tečaj poslovnog
engleskog
jezika

22 € – 45min
/
Pripreme za
državnu maturu
/
22 € – 45min
Instrukcije
iz engleskog jezika
/
18 € – 45min