Početna stranica » CIJENA DROP-IN SATA (pojedinačni sat, bez upisivanja semestra)

CIJENA DROP-IN SATA (pojedinačni sat, bez upisivanja semestra)

*primjenjuje se fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU : 1 euro = 7,53450 kuna

VRSTA
TEČAJA
ODRASLIŠKOLARCI
Grupni tečaj
engleskog
jezika
11,50 € – 45min
13,50 € – 60min
9 € – 45min
11 € – 60min
Individualni tečaj
općeg engleskog
jezika
24 € – 45min
26 € – 60min
24 € – 45min
26 € – 60min
Tečaj poslovnog
engleskog
jezika

26 € – 45min
28 € – 60min

/
Pripreme za
državnu maturu
/
26 € – 45min
28 € – 60min
Instrukcije
iz engleskog jezika
/
20 € – 45min
22 € – 60 min