Početna stranica » Cjenik – za školarce i predškolarce

Cjenik – za školarce i predškolarce

*primjenjuje se fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU : 1 euro = 7,53450 kuna

VRSTA
TEČAJA
SATI
TJEDNO
SATI
SEMESTAR
CIJENA
TEČAJA
BROJ
RATA
IZNOS
RATE
Grupni tečaj
engleskog jezika*
2x45min30h1320 kn/
175,19 €
4330 kn/
43,80 €
Individualni tečaj općeg
engleskog jezika
1x45min15h2040 kn/
270,75 €
4510 kn/
67,69 €
Individualni tečaj općeg
engleskog jezika
1x60min20h2600 kn/
345,08 €
4650 kn/
86,27 €
Instrukcije iz
engleskog jezika
1x45min15h1800 kn
238,90 €
4450 kn/
59,73 €
Instrukcije iz
engleskog jezika
1x60min20h2300 kn
305,26 €
4575 kn/
76,32 €
Pripreme za
državnu maturu
1x45min15h2240 kn/
297,30 €
4560 kn/
74,32 €
Pripreme za
državnu maturu
1x60min20h2880 kn/
382,24 €
4720 kn/
95, 56 €
*cijene se odnose na grupe od 3 polaznika naviše (ako se za grupu ne prijavi dovoljan broj
polaznika, škola zadržava pravo izmjene satnice)