Početna stranica » Cjenik – za školarce i predškolarce

Cjenik – za školarce i predškolarce

*primjenjuje se fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU : 1 euro = 7,53450 kuna

VRSTA
TEČAJA
DINAMIKA POHAĐANJASATI
SEMESTAR
CIJENA
TEČAJA
BROJ
RATA
IZNOS
RATE
Grupni tečaj
engleskog jezika*
2x45min40h240 €
tj. 6 €/45min
640 €
Individualni tečaj općeg
engleskog jezika
1x45min18h
342 €
tj. 19 €/45min
657 €
Individualni tečaj općeg
engleskog jezika
1x60min24h
432 €
tj. 18 €/45min
672 €
Instrukcije iz
engleskog jezika
1x45min
ili
1x60min
cijena za pakete
od 20 šk.sati i više
16 €/ 45min5 ili 6
Pripreme za
državnu maturu
1x45mincijena za pakete
od 15 šk.sati i više
20 €/ 45min4-6
*cijene se odnose na grupe od 3 polaznika naviše (ako se za grupu ne prijavi dovoljan broj
polaznika, škola zadržava pravo izmjene satnice)
  • jedan sat nastave jednak je trajanju jednog školskog sata (1h = 45min)
  • naznačene se cijene odnose na semestralne upise, a za polaznike koji se ne upisuju semestralno, nego uzimaju drop-in satove, vrijedi drugi cjenik
  • pri upisu drugog člana obitelji, obračunava se popust od 10% na tečaj engleskog jezika za drugog upisanog člana (popust se primjenjuje samo pri semestralnom upisu oba člana obitelji)
  • polaznici koji upisuju individualni ili poluindividualni tečaj s dinamikom dva puta tjedno (2x90min ili 2x60min) ostvaruju popust od 10% (samo ako je upis semestralan)
  • polaznici koji tečaj plaćaju jednokratno na početku semestra ostvaruju popust od 5%