Početna stranica » Opis tečajeva

Opis tečajeva

*Svi se tečajevi održavaju u malim grupama s max 6 polaznika

 Opći tečaj engleskog jezika zasniva se na radu na sve četiri vještine jezika: govoru, pisanju, slušanju i čitanju. Obično uključuje rad po udžbeniku.

Ovaj tečaj namijenjen je polaznicima koji uz produbljivanjeznanja jezika, žele produbiti  i znanje o jeziku. Ovim tečajem napredak će se činiti sporiji, ali će vam u konačnici dati solidne temelje na kojima je lako graditi nova znanja.

Poslovni tečaj engleskog jezika naglasak stavlja na upotrebu engleskog jezika u poslovnom okruženju. Polaznici na tečaju svladavaju vokabular vezan za područje s kojim rade. Usporedno s time svladava se gramatika i jezične funkcije potrebne za komuniciranje na engleskom jeziku u poslovnom kontekstu.

Engleski za posebne namjene je tečaj koji se kroji po potrebama polaznika. Ovisno o tome što polazniku treba, priprema ga se za sudjelovanje na sastancima, držanje prezentacija, obavljanje poslovnih intervjua,  vođenje poslovne korespondencije, rad u turizmu i slično.

Konverzacijski tečajevi zamišljeni su prvenstveno kao rad na usmenom izražavanju na engleskom jeziku. To znači da se fokus stavlja na to da se  polaznici tečnije i točnije izražavaju na razne teme. Pasivno znanje polaznika pokušava se  učiniti aktivnim kroz razne drilove, govorne vježbe te interakciju. Na konverzacijskim se tečajevima ne radi po udžbeniku, nego se teme biraju proizvoljno.  Gramatici i vokabularu pristupa se  na drugačiji način nego u formalnom obrazovanju.

Pripreme za državnu maturu: Naši profesori vrše procjenu znanja učenika te na temelju toga kroje program po kojem će se učenika dalje pripremati za polaganje državne mature. Osim samih priprema profesor učeniku savjetima i redovnim konzultacijama pomaže  u ostvarivanju samostalnosti u učenju.

Instrukcije iz engleskog jezika namijenjene su školarcima kojima je potrebna pomoć u svladavanju školskog gradiva. Naši profesori vrše procjenu znanja učenika te na temelju toga kreiraju dodatne vježbe i aktivnosti kako bi pomogli učenicima lakše usvojiti školsko gradivo. Kontinuiranim radom učenici stječu veću samostalnost u radu.

Radionice (pričaonice za djecu, ljetne/zimske konverzacijske radionice, mentorske radionice za profesore, i sl.) održavaju se po potrebi. Imaju unaprijed definirane teme te su namijenjene ciljanim dobnim ili profesionalnim skupinama. Termini i cijene ovise o tipu radionice. Prijave na radionice objavljuju se barem mjesec dana prije početka.