Početna stranica » Prijevodi

Prijevodi

Prijevod s engleskog na hrvatski

Prijevod s hrvatskog na engleski

Lektura teksta na engleskom jeziku

Lektura teksta na hrvatskom jeziku

Za pismene prijevode i lekture cijena se obračunava prema kartici (1 kartica iznosi 1.500 znakova s razmacima). Cijene usluga prevođenja i lektoriranja variraju ovisno o količini, vrsti i kompleksnosti teksta, o tehničkoj obradi, te o roku isporuke.